Користете ги текстуалните полиња за пребарување кои се наоѓаат веднаш над секоја од колоните во табелата. За пребарување на предмет, доволно е да го впишете бројчето на предметот. Филтерот ќе се погрижи за останатото.
ПРИКАЗ НА СИТЕ СУДЕЊА
Предмет Датум Време Просторија Судија
К-650/09Понеделник, 8.8.201109:30Судница 8/3Зоран Соларски
К-590/11Понеделник, 8.8.201110:00Соба 44Муса Сулејмани
К-676/11Четврток, 11.8.201109:30Судница 4Славица Спасиќ
1375/09-ЈВторник, 16.8.201109:30Соба 78Лидија Велиновска
К-751/07Вторник, 16.8.201109:30Соба 59Славица Спасиќ
2073/10-СВторник, 16.8.201109:30Соба 73Марина Дишковска
3514/10-СВторник, 16.8.201109:30Соба 73Марина Дишковска
3516/10-СВторник, 16.8.201109:30Соба 73Марина Дишковска
П1-155/11Вторник, 16.8.201109:30Соба 117Неџат Мемети
2088/10-СВторник, 16.8.201109:40Соба 73Марина Дишковска
3474/10-СВторник, 16.8.201109:40Соба 73Марина Дишковска
2080/10-СВторник, 16.8.201109:40Соба 73Марина Дишковска
3475/10-СВторник, 16.8.201109:50Соба 73Марина Дишковска
3522/10-СВторник, 16.8.201109:50Соба 73Марина Дишковска
2111/10-СВторник, 16.8.201110:00Соба 73Марина Дишковска
1339/10-СВторник, 16.8.201110:00Соба 73Марина Дишковска
2931/10-СВторник, 16.8.201110:00Соба 73Марина Дишковска
3476/10-СВторник, 16.8.201110:10Соба 73Марина Дишковска
2083/10-СВторник, 16.8.201110:10Соба 73Марина Дишковска
475/10-ЈВторник, 16.8.201110:10Соба 73Марина Дишковска
П-796/10Вторник, 16.8.201111:00Соба 117Неџат Мемети
П1-501/11Вторник, 16.8.201112:00Соба 117Неџат Мемети
П1-238/11Вторник, 16.8.201113:30Соба 117Неџат Мемети
К-990/10Среда, 17.8.201109:30Судница 4Славица Спасиќ
333/10-ОСреда, 17.8.201109:30Соба 76Беџет Елези
724/10-ОСреда, 17.8.201109:30Соба 76Беџет Елези
ПРК-О-372/11Среда, 17.8.201109:30Соба 76Беџет Елези
К-1246/09Среда, 17.8.201109:30Судница 5Маја Денковска
П1-351/11Среда, 17.8.201109:30Соба 117Неџат Мемети
371/10-ССреда, 17.8.201109:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-О-385/11Среда, 17.8.201109:40Соба 76Беџет Елези
569/10-ЈСреда, 17.8.201109:45Соба 76Беџет Елези
ПРК-О-413/11Среда, 17.8.201109:50Соба 76Беџет Елези
2519/10-ССреда, 17.8.201109:55Соба 76Беџет Елези
ПРК-О-379/11Среда, 17.8.201110:00Соба 76Беџет Елези
391/10-ЈСреда, 17.8.201110:00Соба 73Марина Дишковска
К-698/09Среда, 17.8.201110:00Судница 5Маја Денковска
2406/10-ССреда, 17.8.201110:05Соба 76Беџет Елези
313/11-ОСреда, 17.8.201110:10Соба 76Беџет Елези
46/10-ОСреда, 17.8.201110:15Соба 76Беџет Елези
ПРК-О-381/11Среда, 17.8.201110:20Соба 76Беџет Елези
К-192/09Среда, 17.8.201110:30Соба 4Славица Спасиќ
ПРК-О-394/11Среда, 17.8.201110:30Соба 76Беџет Елези
316/11-ОСреда, 17.8.201110:30Соба 76Беџет Елези
К-258/11Среда, 17.8.201110:30Судница 5Маја Денковска
П1-184/11Среда, 17.8.201110:30Соба 117Неџат Мемети
1085/10-ССреда, 17.8.201110:35Соба 76Беџет Елези
ПРК-О-398/11Среда, 17.8.201110:40Соба 76Беџет Елези
ПРК-О-399/11Среда, 17.8.201110:50Соба 76Беџет Елези
527/10-ССреда, 17.8.201110:55Соба 76Беџет Елези
К-1171/09Среда, 17.8.201111:00Судница 4Славица Спасиќ
293/11-ОСреда, 17.8.201111:00Соба 76Беџет Елези
К-413/07Среда, 17.8.201111:00Судница 5Маја Денковска
297/11-ОСреда, 17.8.201111:10Соба 76Беџет Елези
29/10-ССреда, 17.8.201111:15Соба 76Беџет Елези
298/11-ОСреда, 17.8.201111:20Соба 76Беџет Елези
299/11-ОСреда, 17.8.201111:30Соба 76Беџет Елези
К-24/11Среда, 17.8.201111:30Судница 5Маја Денковска
П1-278/11Среда, 17.8.201111:30Соба 117Неџат Мемети
301/11-ОСреда, 17.8.201111:40Соба 76Беџет Елези
305/11-ОСреда, 17.8.201111:50Соба 76Беџет Елези
307/11-ОСреда, 17.8.201111:50Соба 76Беџет Елези
327/11-ОСреда, 17.8.201112:00Соба 76Беџет Елези
308/11-ОСреда, 17.8.201112:00Соба 76Беџет Елези
К-528/08Среда, 17.8.201112:00Судница 5Маја Денковска
311/11-ОСреда, 17.8.201112:10Соба 76Беџет Елези
312/11-ОСреда, 17.8.201112:20Соба 76Беџет Елези
ПРК-О-401/11Среда, 17.8.201112:30Соба 76Беџет Елези
815/10-ОСреда, 17.8.201112:30Соба 76Беџет Елези
К-497/11Среда, 17.8.201112:30Судница 5Маја Денковска
К-443/11Среда, 17.8.201112:30Судница 5Маја Денковска
721/10-ОСреда, 17.8.201112:40Соба 76Беџет Елези
722/10-ОСреда, 17.8.201112:50Соба 76Беџет Елези
К-386/11Среда, 17.8.201113:00Соба 59Славица Спасиќ
723/10-ОСреда, 17.8.201113:00Соба 76Беџет Елези
169/10-ССреда, 17.8.201113:00Соба 76Беџет Елези
319/11-ОСреда, 17.8.201113:00Соба 76Беџет Елези
К-249/11Среда, 17.8.201113:30Соба 59Маја Денковска
П1-435/11Среда, 17.8.201113:30Соба 117Неџат Мемети
ВПП-62/88Четврток, 18.8.201109:00Соба 19Виолета Тасевска
1458/09-ЈЧетврток, 18.8.201109:30Соба 78Лидија Велиновска
К-63/11Четврток, 18.8.201109:30Соба 59Славица Спасиќ
200/11-СЧетврток, 18.8.201109:30Соба 76Беџет Елези
556/10-ЈЧетврток, 18.8.201109:30Соба 73Марина Дишковска
2107/10-СЧетврток, 18.8.201109:30Соба 73Марина Дишковска
427/10-ЈЧетврток, 18.8.201109:30Соба 73Марина Дишковска
2096/10-СЧетврток, 18.8.201109:30Соба 73Марина Дишковска
2090/10-СЧетврток, 18.8.201109:30Соба 73Марина Дишковска
К-943/09Четврток, 18.8.201109:30Судница 4Вите Доневски
К-243/09Четврток, 18.8.201109:30Соба 44Муса Сулејмани
П1-434/11Четврток, 18.8.201109:30Соба 117Неџат Мемети
303/11-ОЧетврток, 18.8.201109:40Соба 76Беџет Елези
303/11-ОЧетврток, 18.8.201109:40Соба 76Беџет Елези
303/11-ОЧетврток, 18.8.201109:40Соба 76Беџет Елези
1460/10-СЧетврток, 18.8.201109:40Соба 73Марина Дишковска
356/10-ЈЧетврток, 18.8.201109:40Соба 73Марина Дишковска
223/10-ЈЧетврток, 18.8.201109:40Соба 73Марина Дишковска
3340/10-СЧетврток, 18.8.201109:40Соба 73Марина Дишковска
2105/10-СЧетврток, 18.8.201109:40Соба 73Марина Дишковска
306/11-ОЧетврток, 18.8.201109:50Соба 76Беџет Елези
306/11-ОЧетврток, 18.8.201109:50Соба 76Беџет Елези
2094/10-СЧетврток, 18.8.201109:50Соба 73Марина Дишковска
2093/10-СЧетврток, 18.8.201109:50Соба 73Марина Дишковска
598/10-ЈЧетврток, 18.8.201109:50Соба 73Марина Дишковска
2100/10-СЧетврток, 18.8.201109:50Соба 73Марина Дишковска
225/10-ЈЧетврток, 18.8.201109:50Соба 73Марина Дишковска
К-47/11Четврток, 18.8.201110:00Соба 59Славица Спасиќ
309/11-ОЧетврток, 18.8.201110:00Соба 76Беџет Елези
3187/10-СЧетврток, 18.8.201110:00Соба 73Марина Дишковска
2112/10-СЧетврток, 18.8.201110:00Соба 73Марина Дишковска
2108/10-СЧетврток, 18.8.201110:00Соба 73Марина Дишковска
К-1045/09Четврток, 18.8.201110:00Судница 4Вите Доневски
К-378/10Четврток, 18.8.201110:00Соба 44Муса Сулејмани
К-694/11Четврток, 18.8.201110:00Соба 44Муса Сулејмани
99/10-СЧетврток, 18.8.201110:10Соба 76Беџет Елези
99/10-СЧетврток, 18.8.201110:10Соба 76Беџет Елези
2098/10-СЧетврток, 18.8.201110:10Соба 73Марина Дишковска
2097/10-СЧетврток, 18.8.201110:10Соба 73Марина Дишковска
2103/10-СЧетврток, 18.8.201110:10Соба 73Марина Дишковска
164/10-СЧетврток, 18.8.201110:15Соба 76Беџет Елези
910/10-СЧетврток, 18.8.201110:20Соба 76Беџет Елези
496/10-ОЧетврток, 18.8.201110:20Соба 73Марина Дишковска
596/10-ОЧетврток, 18.8.201110:20Соба 73Марина Дишковска
664/10-ОЧетврток, 18.8.201110:20Соба 73Марина Дишковска
2793/10-СЧетврток, 18.8.201110:25Соба 76Беџет Елези
К-520/10Четврток, 18.8.201110:30Соба 59Славица Спасиќ
2911/10-СЧетврток, 18.8.201110:30Соба 76Беџет Елези
77/10-ОЧетврток, 18.8.201110:30Соба 73Марина Дишковска
814/09-ОЧетврток, 18.8.201110:30Соба 73Марина Дишковска
514/10-ОЧетврток, 18.8.201110:30Соба 73Марина Дишковска
К-698/11Четврток, 18.8.201110:30Соба 44Муса Сулејмани
К-742/10Четврток, 18.8.201110:30Соба 44Муса Сулејмани
П1-132/11Четврток, 18.8.201110:30Соба 117Неџат Мемети
2910/10-СЧетврток, 18.8.201110:35Соба 76Беџет Елези
3021/10-СЧетврток, 18.8.201110:35Соба 76Беџет Елези
3307/10-СЧетврток, 18.8.201110:40Соба 76Беџет Елези
345/10-ОЧетврток, 18.8.201110:40Соба 73Марина Дишковска
3313/10-СЧетврток, 18.8.201110:45Соба 76Беџет Елези
3320/10-СЧетврток, 18.8.201110:50Соба 76Беџет Елези
524/10-ОЧетврток, 18.8.201110:50Соба 73Марина Дишковска
499/10-ОЧетврток, 18.8.201110:50Соба 73Марина Дишковска
3328/10-СЧетврток, 18.8.201110:55Соба 76Беџет Елези
К-72/11Четврток, 18.8.201111:00Соба 59Славица Спасиќ
3526/10-СЧетврток, 18.8.201111:00Соба 76Беџет Елези
76/10-ОЧетврток, 18.8.201111:00Соба 73Марина Дишковска
945/09-ОЧетврток, 18.8.201111:00Соба 73Марина Дишковска
72/10-ОЧетврток, 18.8.201111:00Соба 73Марина Дишковска
К-666/09Четврток, 18.8.201111:00Судница 4Вите Доневски
К-563/10Четврток, 18.8.201111:00Соба 55Муса Сулејмани
3462/10-СЧетврток, 18.8.201111:05Соба 76Беџет Елези
643/09-ОЧетврток, 18.8.201111:10Соба 76Беџет Елези
59/10-ОЧетврток, 18.8.201111:10Соба 73Марина Дишковска
600/10-ОЧетврток, 18.8.201111:10Соба 73Марина Дишковска
809/09-ОЧетврток, 18.8.201111:10Соба 73Марина Дишковска
866/09-ОЧетврток, 18.8.201111:20Соба 76Беџет Елези
2844/10-СЧетврток, 18.8.201111:20Соба 73Марина Дишковска
К-118/10Четврток, 18.8.201111:30Соба 59Славица Спасиќ
923/09-ОЧетврток, 18.8.201111:30Соба 76Беџет Елези
К-740/11Четврток, 18.8.201111:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-111/09Четврток, 18.8.201111:30Соба 44Муса Сулејмани
348/10-ЈЧетврток, 18.8.201111:40Соба 76Беџет Елези
544/10-ЈЧетврток, 18.8.201111:50Соба 76Беџет Елези
К-371/11Четврток, 18.8.201112:00Соба 59Славица Спасиќ
671/10-ЈЧетврток, 18.8.201112:00Соба 76Беџет Елези
711/10-ЈЧетврток, 18.8.201112:10Соба 76Беџет Елези
679/10-ЈЧетврток, 18.8.201112:20Соба 76Беџет Елези
К-270/09Четврток, 18.8.201113:00Судница 4Вите Доневски
К-957/10Четврток, 18.8.201113:00Судница 4Вите Доневски
П2-84/11Четврток, 18.8.201113:30Соба 117Неџат Мемети
МАЛВП-624/2010Петок, 19.8.201109:30Судница 1Љубица Ристеска
К-45/09Петок, 19.8.201109:30Соба 59Славица Спасиќ
К-182/11Петок, 19.8.201109:30Судница 4Славица Спасиќ
МАЛВП-249/2009Петок, 19.8.201109:30Соба 19Виолета Тасевска
К-401/09Петок, 19.8.201109:30Судница 5Маја Денковска
К-516/09Петок, 19.8.201110:00Соба 59Славица Спасиќ
К-619/09Петок, 19.8.201110:00Судница 5Маја Денковска
К-983/08Петок, 19.8.201110:30Соба 59Славица Спасиќ
К-576/11Петок, 19.8.201110:30Судница 5Маја Денковска
П-565/08Петок, 19.8.201111:00Соба 19Виолета Тасевска
К-1202/09Петок, 19.8.201111:00Судница 5Маја Денковска
К-946/10Петок, 19.8.201111:30Судница 5Маја Денковска
К-422/11Петок, 19.8.201112:00Судница 5Маја Денковска
К-382/09Петок, 19.8.201112:00Судница 5Маја Денковска
К-570/11Петок, 19.8.201112:00Судница 5Маја Денковска
К-1221/09Петок, 19.8.201112:30Судница 5Маја Денковска
К-1217/09Петок, 19.8.201113:00Соба 59Славица Спасиќ
1467/09-ЈПонеделник, 22.8.201109:30Соба 76Беџет Елези
К-402/09Понеделник, 22.8.201109:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-201/11Понеделник, 22.8.201109:30Судница 4Вите Доневски
К-913/08Понеделник, 22.8.201109:30Судница 8Савре Спасовски
К-833/09Понеделник, 22.8.201109:30Соба 44Муса Сулејмани
К-30/11Понеделник, 22.8.201109:30Соба 44Муса Сулејмани
П2-119/11Понеделник, 22.8.201109:30Соба 117Неџат Мемети
МАЛВП-411/2010Понеделник, 22.8.201109:40Соба 84Живка Ивановска
МАЛВП-415/2010Понеделник, 22.8.201109:50Соба 84Живка Ивановска
МАЛВП-425/2010Понеделник, 22.8.201110:00Соба 84Живка Ивановска
К-1152/09Понеделник, 22.8.201110:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1090/07Понеделник, 22.8.201110:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-764/10Понеделник, 22.8.201110:00Судница 4Вите Доневски
К-380/10Понеделник, 22.8.201110:00Соба 8Савре Спасовски
П1-348/11Понеделник, 22.8.201110:00Соба 117Неџат Мемети
МАЛВП-452/2010Понеделник, 22.8.201110:10Соба 84Живка Ивановска
МАЛВП-454/2010Понеделник, 22.8.201110:20Соба 84Живка Ивановска
МАЛВП-546/2010Понеделник, 22.8.201110:30Соба 84Живка Ивановска
К-266/11Понеделник, 22.8.201110:30Соба 59Славица Спасиќ
К-349/09Понеделник, 22.8.201110:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-210/09Понеделник, 22.8.201110:30Соба 49Јулијана Гаревска
П-747/10Понеделник, 22.8.201110:30Соба 117Неџат Мемети
МАЛВП-549/2010Понеделник, 22.8.201110:40Соба 84Живка Ивановска
МАЛВП-469/2010Понеделник, 22.8.201110:50Соба 84Живка Ивановска
МАЛВП-478/2010Понеделник, 22.8.201111:00Соба 84Живка Ивановска
К-1196/08Понеделник, 22.8.201111:00Соба 59Славица Спасиќ
К-49/09Понеделник, 22.8.201111:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-187/10Понеделник, 22.8.201111:00Судница 4Вите Доневски
К-1184/10Понеделник, 22.8.201111:00Соба 44Муса Сулејмани
К-362/10Понеделник, 22.8.201111:30Соба 59Славица Спасиќ
К-990/09Понеделник, 22.8.201111:30Судница 8Савре Спасовски
904/10-СПонеделник, 22.8.201111:40Соба 76Беџет Елези
К-1217/07Понеделник, 22.8.201112:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-443/09Понеделник, 22.8.201112:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-31/11Понеделник, 22.8.201112:00Судница 8Савре Спасовски
К-784/08Понеделник, 22.8.201112:00Соба 44Муса Сулејмани
К-996/10Понеделник, 22.8.201113:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-996/10Понеделник, 22.8.201113:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-562/11Понеделник, 22.8.201113:00Судница 4Вите Доневски
К-78/10Понеделник, 22.8.201113:00Судница 4Вите Доневски
К-512/11Понеделник, 22.8.201113:00Судница 4Вите Доневски
К-272/11Понеделник, 22.8.201113:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-301/07Понеделник, 22.8.201113:30Соба 49Јулијана Гаревска
МАЛВП-276/2011Вторник, 23.8.201109:30Соба 84Живка Ивановска
МАЛВП-209/2011Вторник, 23.8.201109:30Судница 1Љубица Ристеска
К-255/06Вторник, 23.8.201109:30Судница 4Славица Спасиќ
К-1076/09Вторник, 23.8.201109:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-690/10Вторник, 23.8.201109:30Соба 86Савре Спасовски
К-138/10Вторник, 23.8.201109:30Соба 86Савре Спасовски
К-549/11Вторник, 23.8.201109:30Соба 86Савре Спасовски
К-790/10Вторник, 23.8.201109:30Судница 5Маја Денковска
П1-483/11Вторник, 23.8.201109:30Соба 117Неџат Мемети
МАЛВП-265/2011Вторник, 23.8.201109:40Соба 84Живка Ивановска
МАЛВП-499/2010Вторник, 23.8.201109:50Соба 84Живка Ивановска
МАЛВП-502/2010Вторник, 23.8.201110:00Соба 84Живка Ивановска
МАЛВП-79/2011Вторник, 23.8.201110:00Судница 1Љубица Ристеска
К-1205/10Вторник, 23.8.201110:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-811/10Вторник, 23.8.201110:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-563/11Вторник, 23.8.201110:00Соба 86Савре Спасовски
К-493/08Вторник, 23.8.201110:00Соба 86Савре Спасовски
К-292/11Вторник, 23.8.201110:00Соба 86Савре Спасовски
К-456/11Вторник, 23.8.201110:00Судница 5Маја Денковска
МАЛВП-508/2010Вторник, 23.8.201110:10Соба 84Живка Ивановска
МАЛВП-529/2010Вторник, 23.8.201110:20Соба 84Живка Ивановска
МАЛВП-535/2010Вторник, 23.8.201110:30Соба 84Живка Ивановска
К-101/09Вторник, 23.8.201110:30Судница 4Славица Спасиќ
К-362/11Вторник, 23.8.201110:30Соба 86Савре Спасовски
К-344/09Вторник, 23.8.201110:30Судница 5Маја Денковска
К-497/10Вторник, 23.8.201110:30Судница 5Маја Денковска
П1-546/11Вторник, 23.8.201110:30Соба 117Неџат Мемети
МАЛВП-280/2011Вторник, 23.8.201110:40Соба 84Живка Ивановска
МАЛВП-396/2010Вторник, 23.8.201110:50Соба 84Живка Ивановска
МАЛВП-78/2011Вторник, 23.8.201111:00Судница 1Љубица Ристеска
К-298/09Вторник, 23.8.201111:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-298/09Вторник, 23.8.201111:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-245/11Вторник, 23.8.201111:00Соба 86Савре Спасовски
К-508/11Вторник, 23.8.201111:00Судница 5Маја Денковска
К-1167/08Вторник, 23.8.201111:30Соба 4Славица Спасиќ
К-537/11Вторник, 23.8.201111:30Судница 5Маја Денковска
К-479/09Вторник, 23.8.201111:30Судница 5Маја Денковска
К-89/09Вторник, 23.8.201112:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-94/11Вторник, 23.8.201112:00Соба 86Савре Спасовски
К-965/10Вторник, 23.8.201112:00Соба 86Савре Спасовски
К-748/09Вторник, 23.8.201112:00Судница 5Маја Денковска
К-202/10Вторник, 23.8.201112:30Судница 5Маја Денковска
К-526/09Вторник, 23.8.201113:00Судница 4Славица Спасиќ
К-1120/09Вторник, 23.8.201113:00Соба 86Савре Спасовски
К-898/09Вторник, 23.8.201113:30Соба 200Јулијана Гаревска
К-213/10Среда, 24.8.201109:30Соба 59Славица Спасиќ
К-761/07Среда, 24.8.201109:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-592/10Среда, 24.8.201109:30Судница 4Вите Доневски
К-940/10Среда, 24.8.201109:30Соба 44Муса Сулејмани
П1-340/11Среда, 24.8.201109:30Соба 117Неџат Мемети
К-183/11Среда, 24.8.201110:00Соба 59Славица Спасиќ
К-878/06Среда, 24.8.201110:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-80/11Среда, 24.8.201110:00Судница 8Савре Спасовски
К-1085/10Среда, 24.8.201110:00Соба 44Муса Сулејмани
К-1194/10Среда, 24.8.201110:30Соба 59Славица Спасиќ
К-64/09Среда, 24.8.201110:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-445/08Среда, 24.8.201110:30Судница 4Вите Доневски
К-365/06Среда, 24.8.201110:30Соба 44Муса Сулејмани
К-895/10Среда, 24.8.201111:00Соба 59Славица Спасиќ
К-495/09Среда, 24.8.201111:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-1116/10Среда, 24.8.201111:00Судница 8Савре Спасовски
К-1023/10Среда, 24.8.201111:00Соба 44Муса Сулејмани
К-341/09Среда, 24.8.201111:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1039/10Среда, 24.8.201111:30Судница 8Савре Спасовски
К-319/10Среда, 24.8.201111:30Соба 44Муса Сулејмани
К-1125/10Среда, 24.8.201112:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-117/07Среда, 24.8.201112:00Судница 8Савре Спасовски
К-1157/09Среда, 24.8.201112:00Соба 44Муса Сулејмани
К-542/11Среда, 24.8.201113:00Судница 4Вите Доневски
К-220/10Среда, 24.8.201113:00Судница 4Вите Доневски
К-299/09Среда, 24.8.201113:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-905/10Четврток, 25.8.201109:30Судница 59Славица Спасиќ
3139/10-СЧетврток, 25.8.201109:30Соба 80Јаготка Денковска
К-419/11Четврток, 25.8.201109:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-198/09Четврток, 25.8.201109:30Судница 5Маја Денковска
К-1218/08Четврток, 25.8.201110:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
МАЛВ-ТС-472/10Четврток, 25.8.201110:00Соба 90Сунчица Ефремовска
К-572/10Четврток, 25.8.201110:30Судница 4Славица Спасиќ
К-527/10Четврток, 25.8.201110:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-223/11Четврток, 25.8.201110:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-188/10Четврток, 25.8.201110:30Соба 86Савре Спасовски
К-1032/09Четврток, 25.8.201110:30Судница 5Маја Денковска
МАЛВ-ТС-135/09Четврток, 25.8.201110:30Соба 90Сунчица Ефремовска
МАЛВ-ТС-617/09Четврток, 25.8.201110:45Соба 90Сунчица Ефремовска
К-1148/07Четврток, 25.8.201111:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-1046/10Четврток, 25.8.201111:00Соба 86Савре Спасовски
К-1083/09Четврток, 25.8.201111:00Соба 86Савре Спасовски
К-257/11Четврток, 25.8.201111:00Судница 5Маја Денковска
МАЛВ-ТС-39/11Четврток, 25.8.201111:00Соба 90Сунчица Ефремовска
МАЛВ-ТС-106/11Четврток, 25.8.201111:15Соба 90Сунчица Ефремовска
К-662/07Четврток, 25.8.201111:30Соба 4Славица Спасиќ
К-969/09Четврток, 25.8.201111:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-125/09Четврток, 25.8.201111:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-1179/08Четврток, 25.8.201111:30Судница 5Маја Денковска
К-817/10Четврток, 25.8.201111:30Судница 5Маја Денковска
К-707/08Четврток, 25.8.201112:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-992/10Четврток, 25.8.201112:00Судница 5Маја Денковска
К-1102/10Четврток, 25.8.201112:00Судница 5Маја Денковска
К-883/10Четврток, 25.8.201112:30Судница 5Маја Денковска
К-252/09Четврток, 25.8.201113:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-714/10Четврток, 25.8.201113:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1204/10Четврток, 25.8.201113:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-22/11Четврток, 25.8.201113:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-505/08Петок, 26.8.201109:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-232/10Петок, 26.8.201109:30Судница 4Вите Доневски
К-588/09Петок, 26.8.201109:30Судница 8Савре Спасовски
К-697/11Петок, 26.8.201109:30Соба 44Муса Сулејмани
К-166/10Петок, 26.8.201110:00Соба 59Славица Спасиќ
К-1230/09Петок, 26.8.201110:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-306/09Петок, 26.8.201110:00Судница 8Савре Спасовски
К-696/11Петок, 26.8.201110:00Соба 44Муса Сулејмани
К-446/10Петок, 26.8.201110:30Соба 59Славица Спасиќ
К-1232/07Петок, 26.8.201110:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-1232/07Петок, 26.8.201110:30Соба 49Јулијана Гаревска
К-1233/10Петок, 26.8.201110:30Судница 4Вите Доневски
К-458/11Петок, 26.8.201110:30Соба 8Савре Спасовски
К-163/11Петок, 26.8.201110:30Соба 44Муса Сулејмани
К-121/10Петок, 26.8.201111:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-45/10Петок, 26.8.201111:00Судница 4Вите Доневски
К-1204/08Петок, 26.8.201111:00Судница 8Савре Спасовски
К-58/11Петок, 26.8.201111:00Соба 44Муса Сулејмани
К-513/10Петок, 26.8.201112:00Судница 8Савре Спасовски
К-71/08Петок, 26.8.201113:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-830/10Петок, 26.8.201113:00Судница 4Вите Доневски
К-749/10Петок, 26.8.201113:00Судница 4Вите Доневски
К-158/10Петок, 26.8.201113:00Судница 8Савре Спасовски
К-833/10Петок, 26.8.201113:30Судница 8Савре Спасовски
526/10-ЈПонеделник, 29.8.201109:30Соба 78Лидија Велиновска
832/08-ОПонеделник, 29.8.201109:30Соба 78Лидија Велиновска
251/11-СПонеделник, 29.8.201109:30Соба 78Лидија Велиновска
2811/10-СПонеделник, 29.8.201109:30Соба 78Лидија Велиновска
226/11-СПонеделник, 29.8.201109:30Соба 78Лидија Велиновска
334/10-ЈПонеделник, 29.8.201109:30Соба 78Лидија Велиновска
225/11-СПонеделник, 29.8.201109:30Соба 78Лидија Велиновска
234/11-СПонеделник, 29.8.201109:30Соба 78Лидија Велиновска
1058/10-СПонеделник, 29.8.201109:30Соба 78Лидија Велиновска
312/10-ЈПонеделник, 29.8.201109:30Соба 78Лидија Велиновска
222/11-СПонеделник, 29.8.201109:30Соба 78Лидија Велиновска
6746/09-СПонеделник, 29.8.201109:30Соба 78Лидија Велиновска
238/11-СПонеделник, 29.8.201109:30Соба 78Лидија Велиновска
338/10-ЈПонеделник, 29.8.201109:30Соба 78Лидија Велиновска
245/11-СПонеделник, 29.8.201109:30Соба 78Лидија Велиновска
126/10-ЈПонеделник, 29.8.201109:30Соба 73Марина Дишковска
3194/10-СПонеделник, 29.8.201109:30Соба 73Марина Дишковска
1732/10-СПонеделник, 29.8.201109:30Соба 73Марина Дишковска
3239/10-СПонеделник, 29.8.201109:30Соба 73Марина Дишковска
П1-80/11Понеделник, 29.8.201109:30Судница 2Мери Манаки Филиповска
К-439/09Понеделник, 29.8.201109:30Судница 8/3Зоран Соларски
К-426/09Понеделник, 29.8.201109:30Судница 5Маја Денковска
К-187/06Понеделник, 29.8.201109:30Судница 5Маја Денковска
530/10-ЈПонеделник, 29.8.201109:35Соба 78Лидија Велиновска
1524/09-ЈПонеделник, 29.8.201109:40Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-664/11Понеделник, 29.8.201109:40Соба 73Марина Дишковска
3241/10-СПонеделник, 29.8.201109:40Соба 73Марина Дишковска
3191/10-СПонеделник, 29.8.201109:40Соба 73Марина Дишковска
474/10-ОПонеделник, 29.8.201109:45Соба 78Лидија Велиновска
1691/10-СПонеделник, 29.8.201109:50Соба 78Лидија Велиновска
1691/10-СПонеделник, 29.8.201109:50Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-671/11Понеделник, 29.8.201109:50Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-683/11Понеделник, 29.8.201109:50Соба 73Марина Дишковска
1733/10-СПонеделник, 29.8.201109:50Соба 73Марина Дишковска
1679/10-СПонеделник, 29.8.201109:55Соба 78Лидија Велиновска
3229/10-СПонеделник, 29.8.201110:00Соба 78Лидија Велиновска
3229/10-СПонеделник, 29.8.201110:00Соба 78Лидија Велиновска
3229/10-СПонеделник, 29.8.201110:00Соба 78Лидија Велиновска
1666/10-СПонеделник, 29.8.201110:00Соба 78Лидија Велиновска
3404/10-СПонеделник, 29.8.201110:00Соба 78Лидија Велиновска
3407/10-СПонеделник, 29.8.201110:00Соба 78Лидија Велиновска
3167/10-СПонеделник, 29.8.201110:00Соба 78Лидија Велиновска
3403/10-СПонеделник, 29.8.201110:00Соба 78Лидија Велиновска
720/10-ОПонеделник, 29.8.201110:00Соба 78Лидија Велиновска
1281/10-СПонеделник, 29.8.201110:00Соба 78Лидија Велиновска
284/11-СПонеделник, 29.8.201110:00Соба 78Лидија Велиновска
1652/10-СПонеделник, 29.8.201110:00Соба 78Лидија Велиновска
3175/10-СПонеделник, 29.8.201110:00Соба 78Лидија Велиновска
1467/10-СПонеделник, 29.8.201110:00Соба 73Марина Дишковска
835/10-СПонеделник, 29.8.201110:00Соба 73Марина Дишковска
390/10-СПонеделник, 29.8.201110:00Соба 73Марина Дишковска
1453/10-СПонеделник, 29.8.201110:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-665/11Понеделник, 29.8.201110:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-670/11Понеделник, 29.8.201110:00Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-666/11Понеделник, 29.8.201110:00Соба 73Марина Дишковска
К-1043/07Понеделник, 29.8.201110:00Соба 86Савре Спасовски
К-52/09Понеделник, 29.8.201110:00Судница 8/3Зоран Соларски
К-697/08Понеделник, 29.8.201110:00Судница 5Маја Денковска
1926/10-СПонеделник, 29.8.201110:05Соба 78Лидија Велиновска
1436/10-СПонеделник, 29.8.201110:05Соба 78Лидија Велиновска
1436/10-СПонеделник, 29.8.201110:05Соба 78Лидија Велиновска
798/10-СПонеделник, 29.8.201110:10Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-602/11Понеделник, 29.8.201110:10Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-594/11Понеделник, 29.8.201110:10Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-604/11Понеделник, 29.8.201110:10Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-603/11Понеделник, 29.8.201110:10Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-603/11Понеделник, 29.8.201110:10Соба 73Марина Дишковска
1654/10-СПонеделник, 29.8.201110:15Соба 78Лидија Велиновска
1304/10-СПонеделник, 29.8.201110:20Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-615/11Понеделник, 29.8.201110:20Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-613/11Понеделник, 29.8.201110:20Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-625/11Понеделник, 29.8.201110:20Соба 73Марина Дишковска
2981/10-СПонеделник, 29.8.201110:25Соба 78Лидија Велиновска
2894/10-СПонеделник, 29.8.201110:30Соба 78Лидија Велиновска
2994/10-СПонеделник, 29.8.201110:30Соба 78Лидија Велиновска
897/10-СПонеделник, 29.8.201110:30Соба 78Лидија Велиновска
7102/09-СПонеделник, 29.8.201110:30Соба 78Лидија Велиновска
2993/10-СПонеделник, 29.8.201110:30Соба 78Лидија Велиновска
1879/10-СПонеделник, 29.8.201110:30Соба 78Лидија Велиновска
2995/10-СПонеделник, 29.8.201110:30Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-633/11Понеделник, 29.8.201110:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-629/11Понеделник, 29.8.201110:30Соба 73Марина Дишковска
ПРК-С-628/11Понеделник, 29.8.201110:30Соба 73Марина Дишковска
К-1130/10Понеделник, 29.8.201110:30Судница 8/3Зоран Соларски
К-820/07Понеделник, 29.8.201110:30Судница 5Маја Денковска
1880/10-СПонеделник, 29.8.201110:35Соба 78Лидија Велиновска
1885/10-СПонеделник, 29.8.201110:40Соба 78Лидија Велиновска
ПРК-С-631/11Понеделник, 29.8.201110:40Соба 73Марина Дишковска
1912/10-СПонеделник, 29.8.201110:45Соба 78Лидија Велиновска
1922/10-СПонеделник, 29.8.201110:50Соба 78Лидија Велиновска
817/09-ОПонеделник, 29.8.201110:50Соба 73Марина Дишковска
512/10-ОПонеделник, 29.8.201110:50Соба 73Марина Дишковска
758/10-ОПонеделник, 29.8.201110:50Соба 73Марина Дишковска
1925/10-СПонеделник, 29.8.201110:55Соба 78Лидија Велиновска
1930/10-СПонеделник, 29.8.201111:00Соба 78Лидија Велиновска
К-492/11Понеделник, 29.8.201111:00Соба 49Јулијана Гаревска
759/10-ОПонеделник, 29.8.201111:00Соба 73Марина Дишковска
935/09-ОПонеделник, 29.8.201111:00Соба 73Марина Дишковска
7138/09-СПонеделник, 29.8.201111:00Соба 73Марина Дишковска
873/09-ОПонеделник, 29.8.201111:00Соба 73Марина Дишковска
145/10-ЈПонеделник, 29.8.201111:00Соба 73Марина Дишковска
П-897/10Понеделник, 29.8.201111:00Судница 2Мери Манаки Филиповска
К-158/09Понеделник, 29.8.201111:00Судница 8/3Зоран Соларски
К-127/10Понеделник, 29.8.201111:00Судница 5Маја Денковска
61/10-ОПонеделник, 29.8.201111:10Соба 73Марина Дишковска
523/10-ОПонеделник, 29.8.201111:10Соба 73Марина Дишковска
520/10-ОПонеделник, 29.8.201111:20Соба 73Марина Дишковска
522/10-ОПонеделник, 29.8.201111:20Соба 73Марина Дишковска
158/10-ЈПонеделник, 29.8.201111:20Соба 73Марина Дишковска
К-12/11Понеделник, 29.8.201111:30Судница 8/3Зоран Соларски
К-54/11Понеделник, 29.8.201111:30Судница 5Маја Денковска
МАЛВП-511/2010Понеделник, 29.8.201111:30Соба 117Неџат Мемети
351/10-ЈПонеделник, 29.8.201111:40Соба 73Марина Дишковска
729/10-ЈПонеделник, 29.8.201111:40Соба 73Марина Дишковска
159/10-ЈПонеделник, 29.8.201111:50Соба 73Марина Дишковска
К-758/10Понеделник, 29.8.201112:00Судница 8/3Зоран Соларски
К-1020/10Понеделник, 29.8.201112:00Судница 5Маја Денковска
К-821/09Понеделник, 29.8.201112:30Судница 5Маја Денковска
К-1224/09Понеделник, 29.8.201113:00Судница 8/3Зоран Соларски
К-606/10Понеделник, 29.8.201113:30Судница 8/3Зоран Соларски
3000/10-СВторник, 30.8.201109:30Соба 78Лидија Велиновска
2400/10-СВторник, 30.8.201109:30Соба 78Лидија Велиновска
2819/10-СВторник, 30.8.201109:30Соба 78Лидија Велиновска
2392/10-СВторник, 30.8.201109:30Соба 78Лидија Велиновска
2392/10-СВторник, 30.8.201109:30Соба 78Лидија Велиновска
1057/10-СВторник, 30.8.201109:30Соба 78Лидија Велиновска
1834/10-СВторник, 30.8.201109:30Соба 78Лидија Велиновска
2821/10-СВторник, 30.8.201109:30Соба 78Лидија Велиновска
2803/10-СВторник, 30.8.201109:30Соба 78Лидија Велиновска
2805/10-СВторник, 30.8.201109:30Соба 78Лидија Велиновска
2383/10-СВторник, 30.8.201109:30Соба 78Лидија Велиновска
К-526/10Вторник, 30.8.201109:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-737/08Вторник, 30.8.201109:30Соба 85Зоран Соларски
139/10-ОВторник, 30.8.201109:40Соба 78Лидија Велиновска
984/10-СВторник, 30.8.201110:00Соба 78Лидија Велиновска
158/10-СВторник, 30.8.201110:00Соба 78Лидија Велиновска
1075/10-СВторник, 30.8.201110:00Соба 78Лидија Велиновска
1592/10-СВторник, 30.8.201110:00Соба 78Лидија Велиновска
160/10-СВторник, 30.8.201110:00Соба 78Лидија Велиновска
2769/10-СВторник, 30.8.201110:00Соба 78Лидија Велиновска
1656/10-СВторник, 30.8.201110:00Соба 78Лидија Велиновска
434/10-СВторник, 30.8.201110:00Соба 78Лидија Велиновска
791/10-СВторник, 30.8.201110:00Соба 78Лидија Велиновска
2712/10-СВторник, 30.8.201110:00Соба 78Лидија Велиновска
76/10-СВторник, 30.8.201110:00Соба 78Лидија Велиновска
1692/10-СВторник, 30.8.201110:00Соба 78Лидија Велиновска
1929/10-СВторник, 30.8.201110:00Соба 78Лидија Велиновска
2594/10-СВторник, 30.8.201110:00Соба 78Лидија Велиновска
К-1141/09Вторник, 30.8.201110:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-781/07Вторник, 30.8.201110:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-1241/09Вторник, 30.8.201110:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-951/09Вторник, 30.8.201110:00Судница 8Савре Спасовски
1602/10-СВторник, 30.8.201110:10Соба 78Лидија Велиновска
1609/10-СВторник, 30.8.201110:15Соба 78Лидија Велиновска
187/11-СВторник, 30.8.201110:20Соба 78Лидија Велиновска
976/10-СВторник, 30.8.201110:25Соба 78Лидија Велиновска
1/11-СВторник, 30.8.201110:25Соба 78Лидија Велиновска
709/10-СВторник, 30.8.201110:30Соба 78Лидија Велиновска
2814/10-СВторник, 30.8.201110:30Соба 78Лидија Велиновска
714/10-СВторник, 30.8.201110:30Соба 78Лидија Велиновска
806/10-СВторник, 30.8.201110:30Соба 78Лидија Велиновска
619/10-ОВторник, 30.8.201110:30Соба 78Лидија Велиновска
11/10-СВторник, 30.8.201110:30Соба 78Лидија Велиновска
1164/10-СВторник, 30.8.201110:30Соба 78Лидија Велиновска
807/10-СВторник, 30.8.201110:30Соба 78Лидија Велиновска
3538/10-СВторник, 30.8.201110:30Соба 78Лидија Велиновска
К-506/09Вторник, 30.8.201110:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
1272/10-СВторник, 30.8.201110:35Соба 78Лидија Велиновска
1258/10-СВторник, 30.8.201110:40Соба 78Лидија Велиновска
623/10-ОВторник, 30.8.201110:45Соба 78Лидија Велиновска
К-1062/10Вторник, 30.8.201110:45Соба 85Зоран Соларски
822/10-ОВторник, 30.8.201110:50Соба 78Лидија Велиновска
8/11-ОВторник, 30.8.201110:55Соба 78Лидија Велиновска
712/10-ОВторник, 30.8.201111:00Соба 78Лидија Велиновска
К-1041/09Вторник, 30.8.201111:00Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-945/09Вторник, 30.8.201111:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-107/08Вторник, 30.8.201111:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-141/10Вторник, 30.8.201111:30Соба 85Зоран Соларски
К-521/08Вторник, 30.8.201112:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-82/08Вторник, 30.8.201112:00Судница 8Савре Спасовски
К-151/10Вторник, 30.8.201112:00Соба 85Зоран Соларски
К-454/11Вторник, 30.8.201113:00Соба 49Јулијана Гаревска
К-302/02Вторник, 30.8.201113:00Судница 8Савре Спасовски
К-252/10Вторник, 30.8.201113:00Соба 85Зоран Соларски
К-579/09Вторник, 30.8.201113:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-251/10Вторник, 30.8.201113:15Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-913/10Вторник, 30.8.201113:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-1172/10Вторник, 30.8.201113:30Судница 5Љубомир Ѓорѓевиќ
К-635/09Среда, 31.8.201109:00Судница 8/3Зоран Соларски
К-736/08Среда, 31.8.201109:30Соба 59Славица Спасиќ
К-434/09Среда, 31.8.201109:30Судница 8/3Зоран Соларски
К-707/07Среда, 31.8.201109:30Судница 5Маја Денковска
П-798/10Среда, 31.8.201109:30Соба 117Неџат Мемети
К-600/11Среда, 31.8.201110:00Соба 59Славица Спасиќ
К-1035/09Среда, 31.8.201110:00Соба 86Савре Спасовски
К-750/08Среда, 31.8.201110:00Судница 5Маја Денковска
К-1072/09Среда, 31.8.201110:00Судница 5Маја Денковска
К-934/09Среда, 31.8.201110:15Соба 8/3Зоран Соларски
К-1216/10Среда, 31.8.201110:30Судница 5Маја Денковска
К-93/06Среда, 31.8.201111:00Судница 4Славица Спасиќ
К-662/10Среда, 31.8.201111:00Соба 86Савре Спасовски
К-681/10Среда, 31.8.201111:00Судница 8/3Зоран Соларски
К-589/11Среда, 31.8.201111:00Судница 5Маја Денковска
К-1123/10Среда, 31.8.201111:30Соба 59Славица Спасиќ
К-738/11Среда, 31.8.201111:30Судница 8/3Зоран Соларски
К-722/09Среда, 31.8.201111:30Судница 5Маја Денковска
П-713/10Среда, 31.8.201111:30Соба 117Неџат Мемети
К-111/11Среда, 31.8.201112:00Судница 8/3Зоран Соларски
К-846/10Среда, 31.8.201112:00Судница 5Маја Денковска
К-588/11Среда, 31.8.201112:30Судница 5Маја Денковска
К-438/11Среда, 31.8.201113:00Соба 59Славица Спасиќ
К-7/10Среда, 31.8.201113:00Судница 8/3Зоран Соларски
К-536/10Среда, 31.8.201113:30Соба 59Славица Спасиќ
К-194/10Среда, 31.8.201113:30Судница 8/3Зоран Соларски